KBV Spodnja Ajševica

Investitor: Elektro Primorska d.d.

Projekt 2020