Kolesarske poti po Vojkovi ul. in Ul. XXX. divizije

Ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije v Novi Gorici.

Projekt 2021