Komunalna infrastruktura v PC Mirce

Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Ajdovščina - Mirce. Naročnik je Občina Ajdovščina.

Projekt 2021