Sanacija ceste v Stomažu

2020

Intervencijska sanacija ceste v Stomažu.

Poslovni objekt INTBAS

2020

Gradbena dela za poslovni objekt INTBAS v Ajdovščini.

Vodovod Hoje - Testeni

2020

Projekt obsega gradnjo vodovoda Hoje - Testeni v Občini Kanal ob Soči.

Skladiščni objekt ILMEST

2020

Skladiščni objekt ILMEST d.o.o.

Kanalizacija Dobravlje

2020

Izgradnjo kanalizacije in ureditev vodovoda po Dobravljah financira Občina Ajdovščina, izgradnjo hišnih priključkov pa KSD d.o.o.

Čistilna naprava Dobravlje

2020

Izgradnja čistilne naprave Dobravlje.

Pod železnico-3.faza

2020

Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza.

Rušenje OŠ stavba 3

2020

Rušenje nekdanje stavbe 3 OŠ Danila Lokarja.

Kanalizacija Podnanos

2020

Izgradnja kanalizacije Rožnik-Podnanos, investitor Občina Vipava.