Rušitev večstanovanjske stavbe

Rušitev večstanovanjske stavbe na Streliški poti 10 v Novi Gorici. Naročnik rušitve je Stanovanjski sklad Nova Gorica.

Projekt 2021