Tehnološka voda Kanalski Vrh

Projekt obsega gradnjo vodohrana tehnološke vode, cevovoda med črpališčem in vodohranom in cevovoda med vodohranom in vasjo.

Projekt 2021